práce vo výškach

PRÁCE VO VÝŠKACH

Základné a opakované (teoretické) školenia PV bez pomoci horolezeckej a speleologickej techniky:

ROZDELENIE KURZOV

  • Základný kurz
  • Opakované školenie

PONUKA

  • získanie školenia PV
  • vystavenie preukazu v prípade potreby
  • vydanie duplikátu v prípade poškodenia preukazu, straty alebo krádeže
  • pravidelné opakované školenie na predĺženie platnosti každý 1 roky

PERIÓDY

  • periodické opakované školenie minimálne 1 x 12 mesiacov

PRE KOREKTNÉ SPRACOVANIE ÚDAJOV POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU!

AK DÁVATE PREDNOSŤ TLAČENEJ FORME, STIAHNITE SI PDF FORMULÁR.

PRÁCE VO VÝŠKACH
Sending