pilčík

PILČÍK

ŠKOLENIE OBSLUHY RUČNÝCH MOTOROVÝCH PÍL

Základné a opakované školenia a aktualizačná odborná príprava obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva a obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva pozostávajú z teórie aj praktickej časti:

ROZDELENIE KURZOV

  • Základný kurz
  • Opakované školenie
  • Aktualizačná odborná príprava

PRE KOREKTNÉ SPRACOVANIE ÚDAJOV POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU!

AK DÁVATE PREDNOSŤ TLAČENEJ FORME, STIAHNITE SI PDF FORMULÁR.

PILČÍK
Sending