lesné stroje a zariadenia

LESNÉ STROJE A ZARIADENIA

Základné a opakované školenia a aktualizačná odborná príprava pre BOZP so všetkými lesníckymi strojmi a zariadeniami:

ROZDELENIE KURZOV

  • Základný kurz 
  • Opakované školenie
  • Aktualizačná odborná príprava

PRE KOREKTNÉ SPRACOVANIE ÚDAJOV POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU!

AK DÁVATE PREDNOSŤ TLAČENEJ FORME, STIAHNITE SI PDF FORMULÁR.

LESNÉ STROJE
Sending