civilná ochrana

CIVILNÁ OCHRANA

Základné (teoretické) školenia CIVILNEJ OCHRANY:

PONUKA

  • získanie školenia CO
  • vystavenie preukazu v prípade potreby
  • vydanie duplikátu v prípade poškodenia preukazu, straty alebo krádeže
  • odborné poradenstvo v oblasti CO

PRE KOREKTNÉ SPRACOVANIE ÚDAJOV POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU!

AK DÁVATE PREDNOSŤ TLAČENEJ FORME, STIAHNITE SI PDF FORMULÁR.

CO
Sending