BOZP2018-03-16T15:13:50+01:00

BOZP

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Základné (teoretické) školenia BOZP:

PONUKA

  • získanie školenia BOZP
  • vystavenie preukazu v prípade potreby
  • vydanie duplikátu v prípade poškodenia preukazu, straty alebo krádeže
  • odborné poradenstvo v oblasti BOZP

PRE KOREKTNÉ SPRACOVANIE ÚDAJOV POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU!

AK DÁVATE PREDNOSŤ TLAČENEJ FORME, STIAHNITE SI PDF FORMULÁR.

ELEKTRO
Sending