DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Základný článok Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

DHZ

ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VŠETKY DRUHY LEŠENIA
Príprava sa vykonáva v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 356/2007 Z.z.

LEŠENÁR

ŠKOLENIE OBSLUHY RUČNÝCH MOTOROVÝCH PÍL
Pri ťažbe dreva a pri inej činnosti, ako je ťažba dreva

PILČÍK

STROJNÍCKY KURZ OBSLUHY STAVEBNÝCH STROJOV
Podľa platnej legislatívy na území SR neobsahuje praktické zacvičenie

STAVEBNÉ STROJE

TEÓRIA A PRAKTICKÉ JAZDY NA VIACERÝCH TYPOCH VOZÍKOV
Výstupom z kurzu je európsky preukaz uznávaný a akceptovaný v celej EU

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

 INFORMATÍVNOSŤ

Kvalifikovaní lektori Vám ponúkajú nielen teóriu, no hlavne praktické informácie a dlhoročné skúsenosti z reálnej praxe

  JEDINEČNOSŤ

Kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke,
náš prístup je výlučne individuálny

 KOMUNIKÁCIA

Sociálna sieť je ideálnym komunikačným prostredím, kde môžeme byť našim zákazníkom neprestajne nablízku

PREUKAZY PODĽA PLATNEJ NORMY

Absolvovaním kurzu získavate legálny EU doklad – preukaz platný vo všetkých štátoch EU.

bozp
lesnicke_stroje
lesenar
pilcik
praca_vysky